Ouderparticipatie

Op De Zandplaat ervaren we een grote betrokkenheid vanuit de ouders. Dit is een verrijking voor de school. Zo worden bijvoorbeeld tal van activiteiten mogelijk gemaakt met de enthousiaste inzet en hulp van onze ouders.

Dit kan zijn bij grote activiteiten zoals de musicals, projectweek, sinterklaas, kerst, carnaval, Pasen, de Koningsspelen en sportdag. Hiernaast helpen ouders ook bij proeflokaal, techniek, excursies, luizenpluizen, schoolfruit en klussen.

Verder zijn er natuurlijk ouders die zitting hebben in de MR en zijn we bezig met het vormen van een Klankbordgroep.