Buitenschoolse activiteiten

De buitenschoolse activiteiten zijn activiteiten die georganiseerd worden door de school, wel of niet in samenwerking met Bons; gemeente Borsele. Het gaat hierbij om activiteiten op het gebied van:

-sport
-muziek
-ontdekken
-dans
-natuur
-knutselen
-koken met proeflokaal

Er wordt bij inschrijving een heel geringe bijdrage betaald.

 

Voor alle buitenschoolse activiteiten telt:
14.00 u: samen iets drinken
14.15 u: start van de activiteit

Indien de activiteit verder weg is zoals voetbalveld, schietwei of dorpsmoestuin wordt er om 14.30 u gestart.

-Kinderen van groep 7 en 8 participeren in de dorpsmoestuin waar groente wordt gekweekt ten behoeve van de voedselbank in Goes.