Doorgaande lijn

Doorgaande lijn

Wij organiseren het onderwijs in jaarklassen waarbij het realiseren van een doorgaande lijn leidend is. We werken vanuit beredeneerd aanbod, methodes, thema’s en projecten en bieden zoveel mogelijk dezelfde basisstof aan de leerlingen aan. Kinderen hebben echter verschillende onderwijsbehoeften, daarom bieden we het programma op verschillende manieren aan. Dit doen we door andere oplossingsmethodes aan te bieden, maar ook door rekening te houden met tempoverschillen tussen de leerlingen. Ook differentiëren we door kinderen in verschillende mate instructie te geven. We besteden veel aandacht aan individuele ondersteuning, zowel voor kinderen die meer kunnen, als voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Sommige kinderen werken met aparte programma’s die afgestemd zijn op hun mogelijkheden. 

We werken met combinatiegroepen en enkele groepen. Zo hebben we dit schooljaar groep 1-2 (met goede samenwerking met de peutergroep), groep 3-4, groep 5, groep 6-7 en groep 8.

Groep 1-2

In groep 1-2  werken we met een beredeneerd aanbod. Dat is een thematisch onderwijsaanbod, waarin activiteiten plaatsvinden die betekenisvol zijn voor de kinderen. Het aanbod sluit aan bij de verschillende ontwikkelingsniveaus en onderwijsbehoeften van de kinderen in de klas. Samen met de kinderen wordt het thema opgebouwd en richten we samen hoeken in. 

Groep 3-4

In groep 3-4 wordt verder gegaan met de ontwikkelingsgebieden van groep 1 en 2, maar vooral het lees/taalonderwijs, het rekenen, schrijven en het werken met thema’s krijgen hier de aandacht. We werken klassikaal, in groepen of individueel. Naast het werken in speciale schriften of werkboeken hebben alle kinderen de beschikking over een chromebook die ondersteunend wordt ingezet. 

Groep 5 t/m 8

In groep 5 t/m 8 wordt het programma verder uitgebreid en werken we met Snappet voor rekenen, taal en spelling. Onderzoekend en ontdekkend leren wordt hiernaast verder uitgebouwd. In de bovenbouw krijgen alle kinderen een online typetraining in groep 6. Specifiek in groep 8 is natuurlijk de overstap naar het voortgezet onderwijs. Dit traject wordt met de kinderen, ouders en de vervolgscholen door de leerkracht goed begeleid.