Mediawijsheid

De bibliotheek op school draait niet alleen om leesbevordering, maar ook om mediawijsheid. Het verstandig omgaan met (digitale) media. In alle groepen hebben wij hier aandacht voor. In de lessen mediawijsheid wordt er dieper ingegaan op onderwerpen als online veiligheid en privacy, informatievaardigheden, online gedrag en gezond mediagebruik. Uiteraard worden de onderwerpen aangepast op de belevingswereld en leeftijden van elke groep. Ouders ontvangen na elke les een bericht met tips om ook thuis aandacht te hebben voor het besproken onderwerp.

In groepen 6 t/m 8 zijn de leerlingen uitgenodigd om Cyber Agent van HackShield te worden. HackShield is een leuke en leerzame tool waarin leerlingen zowel op school als thuis meer kunnen leren met betrekking tot online veiligheid. Een Cyber Agent maakt zichzelf én zijn of haar omgeving mediawijzer. We hopen dus veel Cyber Agents te mogen verwelkomen bij ons op school!