Missie en visie

De Zandplaat is een katholieke basisschool die in verbinding staat met de omgeving en in een sfeer van veiligheid goed en eigentijds onderwijs geeft. 

We zijn een school met aandacht voor brede ontwikkeling en optimale ontplooiing. We hebben een enthousiast team wat deskundig is om tegemoet te komen aan de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen en daarmee passend onderwijs vorm geeft. We doen dat in een sfeer waarin kinderen zich veilig voelen. Kinderen, medewerkers en ouders trekken hier samen in op.                                                  

Ieder kind krijgt de kans om naar vermogen te ontwikkelen op cognitief, sociaal-emotioneel en creatief gebied. Dit gebeurt mede door kinderen eigenaar te leren zijn van de eigen ontwikkeling.  We verrijken het onderwijskundig aanbod door te werken aan brede talentontwikkeling. We organiseren dit zowel binnen- als buitenschools en werken daarbij samen met externen.

Onze kernwaarden zijn: betrokkenheid, verantwoordelijkheid, plezier, autonomie, samenwerken en zelfvertrouwen.