Bibliotheek in de school

Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis. We willen kinderen en jongeren stimuleren om meer te lezen. En ze leren om beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games.

Daarom hebben wij op school een leesconsulent én een leespunt van Bibliotheek Oosterschelde. De leesconsulent – Juf Jessica – komt wekelijks een half uurtje in de groepen met lessen leesbevordering. Boekpromotie wordt afgewisseld met literaire verdieping. Kinderen worden gestimuleerd om vaker een boek te pakken en worden waar nodig geholpen bij hun boekkeuze. 

Het leespunt ondersteunt hierbij en draagt bij aan een leesrijke omgeving. Het leespunt is een service van de bibliotheek voor iedereen uit de omgeving. De aanwezige materialen in het leespunt zijn gericht op kinderen in de leeftijd van 0-14, maar het leespunt kan ook gebruikt worden als inlever- en afhaalpunt van gereserveerde materialen. Zo kan iedereen uit de omgeving bij ons op school bibliotheekmaterialen ophalen en inleveren. Eenmaal in de week – muv de vakanties – worden de gereserveerde items klaargezet. 

Het leespunt is op donderdagmiddag open van 14.00 – 15.00.