Van peuter naar kleuter

Kinderopvang Kibeo zit in hetzelfde gebouw als basisschool De Zandplaat. Samen maken we deel uit van het Kindcentrum van Ovezande. Vanaf de peutertijd stimuleren wij jonge kinderen om zelfstandig te worden. 

Beredeneerd aanbod

In groep 1/2  werken we met een beredeneerd aanbod. Dat is een thematisch onderwijsaanbod, waarin activiteiten plaatsvinden die betekenisvol zijn voor de kinderen. Het aanbod sluit aan bij de verschillende ontwikkelingsniveaus en onderwijsbehoeften van de kinderen in de klas. Samen met de kinderen wordt het thema opgebouwd en richten we samen hoeken in. 

De thema’s in de peutergroep en de kleutergroep worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd, zodat er een doorgaande lijn is. Binnen ieder thema proberen we samen één activiteit te organiseren met peuters en kleuters samen. Zoals de musical, pietengym, gezellig samen bij de kerstboom een verhaal voorlezen, het zomer eindfeest. Daarnaast ontmoeten de peuters en kleuters elkaar iedere week twee keer tijdens het planbord moment in de kleuterklas. De kinderen spelen samen in de klas en leren elkaar en de basisschool steeds beter kennen. Hierdoor is de overgang naar de basisschool een kleinere en logische stap.

Overdracht

Als kinderen vier jaar worden, vindt een warme overdracht plaats. Ouders, pedagogisch medewerker en de leerkracht van groep 1/2 gaan met elkaar in gesprek over de onderwijsbehoeften van jullie kind, zodat meteen in groep 1/2 goed aangesloten kan worden bij wat jullie kind nodig heeft.