Ons onderwijs

Het onderwijs op De Zandplaat wordt veelal georganiseerd in jaarklassen. Er wordt gewerkt in combinatiegroepen en in enkele groepen. We streven naar een hoge kwaliteit waarbij oog is voor het individuele kind. Door de school heen wordt gewerkt met Beredeneerd aanbod, methodes, thema’s en projecten. Vanaf groep 5 wordt gewerkt met Snappet, een digitale adaptieve lesmethode voor rekenen, taal en spelling. Door interactieve instructielessen en adaptieve verwerking groeit ieder kind  op eigen niveau. Op het gebied van ‘talenten’ wordt groepsdoorbrekend gewerkt. 

Sociale Veiligheid staat hoog in het vaandel. Door heel de school wordt gewerkt met Kwink. In de grote hal hangt een Kwinkbord. Gezamenlijke afspraken blijven gedurende de schooldag onder de aandacht door deze na te leven en er met de kinderen structureel op terug te komen. 

De afspraken zijn:

-We helpen elkaar

-Iedereen is anders en dat is oké

-We zijn aardig tegen- en over elkaar

-We praten met en luisteren naar elkaar

Door heel de school is aandacht voor digitale geletterdheid en mediawijsheid.