Identiteit

We hebben op De Zandplaat een open Katholieke identiteit waar ieder kind welkom is.  Vanuit deze identiteit en de verbinding met de omgeving is er een goede samenwerking met de kerk. Waar onze gezamenlijke aandacht naar uitgaat is de betrokkenheid met het dorp en de medemens. 

Ieder jaar hebben we vanuit school een kinderviering in de kerk. Dit kan zijn bij Pasen of met Kerst. Hiernaast organiseren we samen met de kerk (buitenschoolse) activiteiten zoals het maken van ‘Opkikkerkaarten’ voor mensen uit het dorp, Kerststukjes voor ouderen en Palmpaasstokken voor de Palmpaaszondag.  Verder organiseren we om de drie jaar een lichtjestocht door Ovezande en bezoeken groepen kinderen de kerk voor bijvoorbeeld een excursie of het maken van een poppenspel. 

De school werkt mee aan de voorbereiding van de Communie en het Vormsel en zorgt voor een contactpersoon tussen de school en de kerk. Op de Zandplaatkalender staan de kindernevendiensten vermeld en de bijzondere vieringen zoals de ‘Dierendagviering’.

De contactpersoon namens de kerk van Ovezande is Charlotte den Toonder. 

Naast de Katholieke identiteit maken de kinderen van De Zandplaat ook kennis met andere geloven. In alle groepen wordt gewerkt met Trefwoord. Centraal in Trefwoord staat de leefwereld van kinderen. Kinderen worden uitgedaagd na te denken over levensbeschouwelijke thema’s.