Over ons

De Zandplaat is de enige school in Ovezande. Onze leerlingen komen overwegend uit Ovezande zelf, maar ook leerlingen uit omliggende polders en dorpen bezoeken onze school. Ons gebouw aan de Mr. Dr. Messtraat dateert van 2012 en is ingericht om goed, modern onderwijs en kinderopvang aan de kinderen van Ovezande en omstreken te verzorgen. 

Bij binnenkomst in de school kom je in de centrale hal waar een bibliosteunpunt is gesitueerd, hier kunnen de kinderen van de school maar ook de bewoners van Ovezande boeken komen lenen. Tevens is er in de hal een keuken waar kookactiviteiten worden georganiseerd en een tribune waar alle kinderen van de school samen kunnen komen voor gezamenlijke activiteiten zoals de opening van de kinderboekenweek, de voorleeswedstrijd en kleine vieringen. Verder is er ruimte zo ingericht dat kinderen er individueel en in groepjes kunnen werken en waar de mad science lessen worden gegeven.

We hebben binnen het gebouw de beschikking over een grote sportzaal waar beweeglessen- en activiteiten worden verzorgd en waar ook de opvang en BSO gebruik van maken. Een aantal keren per jaar wordt de sportzaal omgebouwd tot theaterzaal waar op een groot podium musicals worden gespeeld door de peuters & kleuters, de middenbouwgroepen en aan het eind van het schooljaar de bovenbouwgroepen met de eindmusical. 

De school vormt samen met het kinderdagverblijf, de peutergroep, de buitenschoolse opvang, de speeltuinvereniging en het biblioleespunt een kindcentrum. Een kindcentrum neemt een centrale plaats in bij alles waarbij kinderen betrokken zijn.