Oudervereniging

Het oudercomité helpt, in samenwerking met het schoolteam, bij de organisatie van de verschillende festiviteiten voor de kinderen op school zoals Sinterklaas, Kerst, musicals, project, schoolreis enzovoort. Verder worden waar nodig hand- en spandiensten verleend bij diverse werkzaamheden op school. De verschillende festiviteiten worden betaald uit de jaarlijkse ouderbijdrage die per kind wordt gevraagd. De (vrijwillige) bijdrage van de ouders wordt benut voor de extra activiteiten. Het oudercomité bestaat uit ouders van de kinderen op school. Het oudercomité vult zichzelf aan door mensen te benaderen. Ook kan een oproep gedaan worden aan alle ouders zich beschikbaar te stellen voor het oudercomité.
Oudercomité en schoolcommissie:
Eén ouder vertegenwoordigt het oudercomité bij de schoolcommissievergadering. Behalve deze taak als gesprekspartner heeft het oudercomité nog andere taken, bijv. bij de ouders de betrokkenheid met de school bevorderen.
Algemene ouderavond:
Ieder jaar is er een verantwoording aan de ouders tijdens de algemene ouderavond/ledenvergadering door middel van een jaarverslag, een financiële verantwoording en andere schriftelijke berichtgeving.
Ouderbijdrage:
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 44,- per jaar per leerling waarvan alle activiteiten worden betaald. Dit bedrag is exclusief de onkosten voor het schoolkamp groep 8. Het exacte bedrag wordt vastgesteld op de algemene ouderavond. Dit is geen verplicht schoolgeld. Voor kinderen die later in het jaar komen worden de bedragen berekend voor de evenementen die nog moeten komen. De onkosten voor de schoolreis zitten ook in dit bedrag. Gedurende het schooljaar zullen geen extra bijdragen aan ouders worden gevraagd.
Bankrekening nr. NL30RABO0346010446
Leden oudercomité De Zandplaat:
Mevr. K. Voet (voorzitter)
Mevr. Y. Hoondert (secretariaat)
Mevr. M. Buise (penningmeester)
Mevr. M. Huigen
Mevr. D. Verbart
Mevr. J. vd Dries
Dhr. I. Boonman
Mevr. C. Goedegebuure
Mevr. S. Geschiere
Dhr. K. van Ginhoven