Overblijven

Op onze school blijven de kinderen allemaal over in de klas. Dit i.v.m. het continurooster.