Groep 3

Schooljaar 2018 - 2019:

Leraar/Lerares:
Juf José 

e-mail:

juitterhoeve@skobscholen.nl