Groep 1

Schooljaar 2018 - 2019:

Leraar/Lerares:
Juf José

Juf Elisa

email:

jdierickx@prisma-scholen.nl

estoop@prisma-scholen.nl