Schoolregels

Binnen het gebouw:

- Er wordt zuinig met het gebouw, het meubilair en de materialen omgesprongen.
- Kinderen zorgen er mede voor dat alles netjes blijft.
- Er wordt rekening gehouden met andere kinderen en groepen.
- Er wordt niet gerend binnen de school.
- Jassen aan de kapstok op de voor die groep bestemde plaats.
- Geen regenlaarzen, rolschaatsen of skeelers aan binnen de school.
- Vuile natte schoenen onder de kapstok.
- Gymspullen in een tas onder de kapstok.
- Schoolspullen die mee naar huis gaan in een (plastic) tas, spullen om thuis te maken of te leren in een proefwerkmap.
- Tijdens de pauzes en voor en na schooltijd wordt de toiletgroep in het halletje gebruikt.
- Kinderen maken geen gebruik van het kopieerapparaat.
- Kinderen hebben geen toegang tot voorraadkasten en magazijnen.
- Tijdens de lessen wordt niet gegeten en/of gedronken in de klaslokalen.
- Kauwgom is binnen de school verboden.
- Kinderen gedragen zich op de school volgens de normale regels van fatsoen t.o.v. elkaar, leerkrachten en
  andere personen die zich binnen de school bevinden (er buiten liefst ook).
- Tijdens het overblijven, gelden de normale regels. De overblijfouder maakt de dienst uit.
- Kinderen ruimen het materiaal dat tijdens de lessen is gebruikt op. De leerkrachten zien erop toe dat
  dit goed gebeurt.

Op het schoolplein:

- Een kwartier voor schooltijd is er toezicht op het plein.
- Het schoolplein is voor en na schooltijd toegankelijk om er op te spelen, mits er niets wordt beschadigd,
  vernield of vervuild.
- Afval in de vuilnisbakken.
- Fietsen in het fietsenrek, kinderen niet.
- Geen skateboards en ballen op het schoolplein.
- Geen messen en lucifers e.d. op school.
- Er wordt niet op het schoolplein gefietst.
- Er wordt rekening gehouden met andere kinderen.